Ikkunaremontti omakotitaloon Turussa sujui hyvin ja aikataulussa

 

1kkunat Oy myi ja asensi uudet ikkunat omakotitaloon Turussa. 80 luvun alussa rakennettuun täystiilitaloon vaihdettiin ikkunat lähes 40 vuoden jälkeen siitä, kun ensimmäiset ikkunat oli asennettu paikoilleen.

”Kyllähän ikkunat siinä ajassa ovat kehittyneet.” Pekka Arko pohtii. Vuosien saatossa aurinko, tuuli ja sade olivat kaikki vuorollaan piiskanneet vanhoja ikkunoita, jotka piti vaihtaa uusiin. ”Uudet ikkunat olisi toivon mukaan helpompi pitää puhtaana ja pestä kuin nykyiset.” Pekka jatkaa.

Ikkunoiden asentajalla on tärkeä rooli ikkunaremontissa

1kkunat Oy:n tarjous ei ollut ainoana pöydällä. ”Asentajista ei oikein löytynyt tietoa. Ikkunat olivat suurin piirtein saman hintaisia tarjouksesta riippumatta. Mikan tarjous oli kuitenkin niin selkeä ja hinta-laatusuhteeltaan hyvä, että päädyimme ottamaan uudet ikkunat kotiin heiltä. Minulle ja vaimolle syntyi välittömästi kuva rehellisesti toimijasta.” Pekka hehkuttaa.

Ikkunaremontissa on tärkeää huomioida vanhojen rakenteiden riskipaikat. Vaihdettaessa vanhaan taloon uusia ikkunoita on tärkeää tietää mitoitus. Samalla tulee tarkastaa, onko ikkunassa karmit, vai onko se kiinnitetty suoraan talon runkoon. ”Ikkunat ja karmit tulevat asentajien mukana osissa kohteeseen. On tärkeää, että asialla on ammattilainen, jotta ikkunat tulee asennettua valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tiiviit ja kestävät ikkunat vaativat työnsä tuntevat asentajat.”

Onnistunut ikkunaremontti

”Uudet ikkunat ovat todella kauniit ja esteettiset. Ne eristävät lämpöä vanhoja paremmin, jonka luulisi näkyvän myös lämmityksen kustannuksissa. Kun asennuskin meni vielä luvatun mukaisesti niin meille ei jäänyt Raijan kanssa mitään huonoa sanottavaa palvelun tasosta.”

Kokonaisuudessaan ikkunaremontti oli erittäin onnistunut ja valmis luvatussa ajassa. ”Voin suositella varauksetta 1kkunat Oy:n tuotteita sekä asentajia. Kaikki toimi niin kuin oli luvattu.” Pekka kiittää lopuksi.

Kiitämme Pekkaa sekä Raijaa ja toivotamme heille hyvää kevättä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

1kkunat Oy (2744377-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tero Orusmaa
050 086 0126
tero.orusmaa@1kkunat.fi

Henkilörekisterin nimi

1kkunat Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

1kkunat Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tero.orusmaa@1kkunat.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna